Kirkegårdavandring med inspirerende indslag Tirsdag den 30. Maj nærmere information kommer snart

Månedens graver

Martin Nielsen

Martin har været graver ved Bandholm kirke siden 2013 og tidligere ved Femø kirke.

Kirkegården passer han sammen med sin medhjælper Bettina.

Martin er oprindelig udannet smed, men nyder i dag jobbet som graver og ikke mindst den smukke udsigt over Svanevig

Bandholm kirke er ca. 140 år gammel og er tegnet af Heinrich Wenck, som bl.a. også har tegnet Hovedbanen i København, hvilket man godt kan fornemme, når man står inde i kirken og kigger op. Endvide har kirken ikke en altertavle men et meget stort glasmaleri.

 

 

 

Bandholm Kirke